Grafické práce

Zde se již brzy objeví ukázky grafických prací jako jsou vizitky, letáky, plakáty, bannery aj.